Başkanın Mesajı

Levent SÜMER

UPYE Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya hızla değişiyor. Devletler, kurumlar, işletmeler, insanlar bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Bir taraftan politik gelişmeler ekseninde değişen ekonomik dengeler, öte yandan artan güvenlik kaygıları ve anti-globalleşme eğilimleri çerçevesinde yatırımların dünyada yer değiştirmesi. Bunların yanında gelişen teknolojilerin bir yansıması ile üretim sistemlerinin ve maliyetlerinin değişmesiyle hem pazar paylarının kaybedilmemesi hem de yeni pazarlarda firmaların kendilerine yer bulması sebebiyle kurumlarda yaşanan değişim ve dönüşüm hamleleri, ki bunu en yoğun bir biçimde endüstri 4.0 devrimi ile yaşamaktayız. Tüm bu süreçlerin etkin ve verimli yönetilebilmesi için ancak belli bir sistematiğin kurulması ve bunun efektif bir biçimde yönetimi ve takibi ile mümkün oluyor.

Bizden Haberler

6. Proje Yönetim Zirvesi Boğaziçi Üniversitesi'nde Yapıldı
UPYE tarafından 2010 yılından bu yana yapılan proje yönetim zirvelerinden 6. sı 12 Aralık cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İnşaat Proje Yönetimi Sempozyumu
Boğaziçi Üniversitesi ve UPYE (Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü) işbirliği ile 2011 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğumuz "İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU" nun altıncısını 3 Aralık 2016 cumartesi günü düzenliyoruz.
Tarihi Yapıların Korunması Sempozyumu Yapıldı
UPYE ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen "İstanbul'da Tarihi Yapıların Korunması, Restorasyonu ve Güçlendirilmesi" sempozyumu 31 Ekim 2015 de gerçekleştirildi.

Bize Katılın

2010 yılından bu yana aylık organize ettiğimiz sektör toplantılarında alanlarında uzman kişiler önemli tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ile ortak organize ettiğimiz proje yönetim seminerleri oldukça verimli geçti.

2010 yılından bu yana aylık organize ettiğimiz sektör toplantılarında alanlarında uzman kişiler önemli tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ile ortak organize ettiğimiz proje yönetim seminerleri oldukça verimli geçti.

Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü © 2018